Již druhé zařízení zakoupila Mateřská škola Vratimov, Na Vyhlídce

Dobrý den, zasílám zpětnou vazbu na práci s Vaší interaktivní tabulí ve třídě U pampelišky, MŠ Vratimov. Všechny programy Barevné kamínky nám velmi pomáhají a obohacují celoroční témata, na kterých s dětmi pracujeme. Pro děti je plnění úkolů na Vaší tabuli velmi atraktivní a plní je s nadšením. Získávání nových a poznatků díky interaktivní tabuli je pro děti spíše zábava, na kterou se vždy velmi těší. Také nám velmi vyhovuje pojízdnost, díky které si tabuli umístíme na místo, které nám prostorově vyhovuje. Jsme velmi rádi, že v naší třídě tabuli máme a můžeme ji využívat při práci s dětmi.

Hezký den
Simona Gajdová, učitelka MŠ Vratimov