Právě zakoupila Mateřská škola Olomouc, Holečkova

Vážená paní Pospíšilová,
programy iŠkoličky využíváme jako doplněk k řízeným činnostem. Jsou pro děti zpestřením činností, se kterými se seznamují během dne. Jsme rádi za doplnění dalších témat. Program jsme využili při celoškolkovém karnevalovém rejdění, kdy zapojujeme do činností i rodiče, kteří si společně s dětmi vyzkoušeli doplňování a plnění pracovních listů. Další aktivitu chystáme v rámci adventního tvoření opět s rodiči.

S pozdravem
Eva Laibnerová
zástupce ředitele pro MŠ Schweitzerova