Právě zakoupila Mateřská škola Přerov, Dvořákova

Zaškolení našich zaměstnanců proběhlo ve velmi přátelské atmosféře, všechny pokyny byly srozumitelně vysvětleny, otázky zodpovězeny.

Lektoři brali ohled na to, co umíme a víme, zaměřili se na doplnění a rozšíření znalostí, byli trpěliví a empatičtí.

Předinstalovaný výukový obsah paní učitelky částečně znaly, z nových programů a rozšířených aplikací byly nadšeny.

Instalace probíhala podle předem dohodnutých pravidel, technici se chovali profesionálně. Nerušili, přístroj řádně předali.
Poradili si i s problémy, které se týkaly stávajících zařízení pro výuku, do kterých instalovali aplikace dle našich požadavků.

Velmi nám pomohlo zveřejnění uzavřené smlouvy v registru smluv.
Komunikace v průběhu poptávkového řízení i následné řešení našich e-mailových dotazů probíhalo rychle.

Všechny požadavky byly vyřešeny k naší spokojenosti.

Ludmila Jakubcová
ředitelka MŠ Přerov
Dvořákova 23

Nový katalog pro základní školy

Máme nový katalog našich produktů SchoolBoard pro základní školy. Stahovat katalog pro ZŠ můžete přímo zde (formát PDF), nebo na stránce Katalogy, kde naleznete aktuální

Nový katalog produktů pro ZUŠ

Máme nový katalog pro našich produktů SchoolBoard pro Základní umělecké školy. Stáhnout katalog můžete přímo zde, nebo ho také naleznete, včetně našich ostatní katalogů, na