Projektový den v Dětském stacionáři Zvonek Kladno

V polovině března (tedy těsně před vypuknutím pandemie COVID-19) jsme měli možnost zavítat do Dětského stacionáře Zvonek Kladno. Ve spolupráci s šikovnými paními učitelkami jsme pro děti uspořádali projektový den na téma digitální vzdělávání. Všechny děti i navzdory svému handicapu úkoly bez problému zvládly a týmově si navzájem pomáhaly. Práci s interaktivním displejem si tak  v praxi vyzkoušely i paní učitelky, které se přesvědčily, že jim moderní dotyková technologie může procvičování některých témat velmi usnadnit. Velký obdiv a poděkování patří celému týmu stacionáře, který obětavě zprostředkovává zážitky a radost z poznávání všem dětem bez ohledu na jejich postižení.