Nabízíme nový akreditovaný vzdělávací program pro mateřské a speciální školy a pro přípravné třídy

Všem pedagogům z mateřských a speciálních škol, příp. z přípravných tříd ZŠ bychom rádi nabídli akreditovaný vzdělávací program na téma Efektivní zapojení moderních dotykových zařízení do výuky v mateřské škole. Program si klade za cíl poskytnout učitelům základní digitální kompetence pro efektivní výuku s interaktivním displejem typu All-in-One, s tablety s OS Windows, Android, iOS a s doplňkovými periferiemi jako je tiskárna a mikrofon. Účastníci semináře získají všeobecný přehled o možnostech implementace těchto zařízení do každodenní výuky. Část semináře je věnována i vhodnému vzdělávacími obsahu. Zazní tak doporučení k metodice a budou představeny ukázky práce s uceleným souborem 17 programů Interaktivní školička pro celoroční předškolní vzdělávání od společnosti Barevné kamínky s.r.o. V závěru semináře si pedagogové s pomocí lektora vyzkouší tvorbu interaktivních pracovních úkolů v programu EasiNote, které na závěr i vytisknou a zálohují pomocí Google Disku. 

Pro více informací, popř. pro objednání akreditovaného školení, kontaktuje prosím Metodický kabinet digitálního vzdělávání, z.s.: tel. 583 035 135; email: info@metodickykabinet.cz