Nabízíme nový akreditovaný vzdělávací program pro mateřské a speciální školy a pro přípravné třídy

Všem pedagogům z mateřských a speciálních škol, příp. z přípravných tříd ZŠ bychom rádi nabídli akreditovaný vzdělávací program na téma Efektivní zapojení moderních dotykových zařízení do výuky v mateřské škole. Program si klade za cíl poskytnout učitelům základní digitální kompetence pro efektivní výuku s interaktivním displejem typu All-in-One, s tablety s OS Windows, Android, iOS a s doplňkovými periferiemi jako je tiskárna a mikrofon. Účastníci semináře získají všeobecný přehled o možnostech implementace těchto zařízení do každodenní výuky. Část semináře je věnována i vhodnému vzdělávacími obsahu. Zazní tak doporučení k metodice a budou představeny ukázky práce s uceleným souborem 17 programů Interaktivní školička pro celoroční předškolní vzdělávání od společnosti Barevné kamínky s.r.o. V závěru semináře si pedagogové s pomocí lektora vyzkouší tvorbu interaktivních pracovních úkolů v programu EasiNote, které na závěr i vytisknou a zálohují pomocí Google Disku. 

Pro více informací, popř. pro objednání akreditovaného školení, kontaktuje prosím Metodický kabinet digitálního vzdělávání, z.s.: tel. 583 035 135; email: info@metodickykabinet.cz

 

Nový katalog pro základní školy

Máme nový katalog našich produktů SchoolBoard pro základní školy. Stahovat katalog pro ZŠ můžete přímo zde (formát PDF), nebo na stránce Katalogy, kde naleznete aktuální

Nový katalog produktů pro ZUŠ

Máme nový katalog pro našich produktů SchoolBoard pro Základní umělecké školy. Stáhnout katalog můžete přímo zde, nebo ho také naleznete, včetně našich ostatní katalogů, na