Barevné kamínky

Dobrý den,
SchoolBoard sám používám při vývoji našich interaktivních programů a mohu ho doporučit Všem mateřským školám. Ve spojení s Barevným kamínky je to ideální sestava pro plnění cílů RVP PV, která se navíc osvědčila již ve stovkách mateřských škol. Ve spolupráci s institucí Metodický kabinetem digitálního vzdělávání z Vědeckotechnického parku Univerzity palackého v Olomouci se podílíme na bezplatné technické a metodické podpoře.

Číst víc

Mateřská škola Černošice, Karlická

Dobrý den,

na SchoolBoardu nejvíce využíváme tematické celky z Barevných kamínků. Jmenovitě Čím budu (výběr povolání a úkoly k povolání, kde bychom uvítali možnost vytištění obrázků k povolání) a dále Březen (sestavování obrázků, úkoly k jaru, Sluníčkovy úkoly a obrázky květin, také využíváme volné kreslení).

Číst víc

Základní a mateřská škola Dobrá Voda

Jsme 4-třídní MŠ, která je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ Dobrá Voda u Českých Budějovic. SchoolBoard používáme od prosince 2018. Díky zastupitelstvu obce, které nám schválilo investici na nákup této super výukové pomůcky, jsme připraveni na změny RVP PV v oblasti informatiky. Máme již aktivovánu většinu výukových programů Barevné kamínky, které jsou pro děti zábavné a rozvíjí osobnost dětí ve všech oblastech.

Číst víc

Mateřská škola Dubi, Tovární

Dobrý den,
za naši MŠ Cibuláček v Dubí se ráda připojím s velmi dobrou referencí na SchoolBoard. Po delším vybírání a rozhodování mezi interaktivní tabulí, velkými tablety či MagicBoxem jsme se v závěru loňského roku rozhodli pro techniku spojující veškeré naše požadavky, a to pro SchoolBoard. Již od prosince, kdy nám byl instalován, s ním děti ve všech odděleních napříč celou školkou pracují.

Číst víc

Mateřská škola Dobřejovice, Polní

Interaktivní displej SchoolBoard využíváme především pro zpestření činností v integrovaných blocích. Děti baví řešit úkoly v měsíčních interaktivních programech, rády si rozvíjejí postřeh, orientaci a trénují správnou výslovnost za pomoci logopedických cvičení a mikrofonu. Je s ním velmi snadná manipulace mezi třídami. Díky velkému displeji můžeme děti odměnit jejich oblíbeným tanečkem a písní od dětských interpretů.
Přeji krásné dny. S pozdravem

Martina Štětinová, Mateřská škola Korálek

Mateřská škola Vostelčice

Dobrý den,
interaktivní displej SchoolBoard se snažíme využívat minimálně jednou týdně. Využíváme ho v rámci anglického jazyka, zakoupili jsme programy Barevné kamínky (ANIMALS, FOREST), také jsme přes stránku YouTube překládali anglickou pohádku, zacvičili si, procvičili slovní zásobu.
Využíváme SchoolBoard také mimo AJ.

Číst víc

Mateřská škola Kněžnice

Konečně se nám to podařilo!
Jsme malá jednotřídní vesnická školička a již 4 roky jsme toužily pořídit pro naše děti interaktivní displej SchoolBoard. Po získání finančních sponzorských darů jsme si jej mohly zakoupit. Děti i rodiče jsou z něj stejně jako my úplně nadšení. Pojmenovali jsme si ho „Bordík“.

Číst víc

Mateřská škola Neratovice, Hamplova

Dobrý den,
s displejem se stále seznamujeme. Už jsme použili některé nainstalované aplikace, které se dětem moc líbily a zpestřily nám výuku (př. procvičování barev, tvarů, domácí zvířata ap.). Podotýkám, že ve třídě máme ty nejmenší děti, ale ani ony neměly problém na displeji pracovat, dokonce samy chtěly “ještě”.

Číst víc

Mateřská škola Fryšták, nám. Míru

Třída předškolních dětí Sluníček (SchoolBoard č. 1)
SchoolBoard využíváme pro rozvoj grafomotoriky a ke kreslení. Výhodou je připojení tiskárny, která umožňuje obrázek vytisknout, a děti si ho tak mohou odnést domů. Výukové programy nám pomohly zkvalitnit výchovný program, SchoolBoard je pro děti stále atraktivní, motivuje je ke společné činnosti.

Číst víc

Mateřská škola Krupka, Lipová

Dobrý den,
s SchoolBoardem jsme maximálně spokojené. V podstatě denně je využíván ve třídě předškoláků. Děti jsou nadšené a vždy se zájmem plní úkoly. Nejraději plní úkoly zaměřené na grafomotoriku. Mohou spolupracovat, vzájemně se doplňují, opravují, pomáhají si. Zvukové signály jasně napovídají, co je správně a co je třeba opravit. Nejvíce je využíván brzy ráno, kdy je ještě méně dětí a lze je všechny zapojit.

Číst víc

Mateřská škola Náchod, Vítkova

 

Dobrý den paní Pospíšilová,
paní učitelky využívají nejvíce výukové programy od Přikrylových. Jsou opravdu vynikající pomůckou a obohacením interaktivního displeje. Dále je využíván program Krteček, volné malování a tisknutí obrázků, přehrávání DVD Kostičky a DVD Cvičíme s Míšou, písně k rozvíjení tanečních dovedností a cvičení, při deštivém počasí občas pohádky (pro nejmenší). Interaktivní displej je také využíván

Číst víc

Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Josefa Hory

Dobrý den,
SchoolBoard máme ve školce necelý rok. Používáme ho každý týden. Buď využívám nabídnutá témata a zapojím je do mého TVP. Nebo využiji připojení k internetu a použiji ho k přiblížení daného tématu dětem. Děti zde i rády malují. Velká obrazovka jim pomáhá při procvičování jemné i hrubé motoriky. Myslím, že má mnoho možností, které ještě ani neumíme využívat.

Bc. Eva Tuhá, MŠ Mšeňáček, J. Hory 31, Jablonec nad Nisou

Mateřská škola Hranice, Soukenná

Dobrý den z Mateřské školy v Hranicích.
SchoolBoard využíváme každý týden k doplnění a rozšíření integrovaných bloků. Zařízení máme umístěno v předškolní třídě a každý den si na něm mohou děti procvičovat různé úkoly a zajímavé aktivity. Každý měsíc zde nalezneme tématické úkoly, které se vážou k danému ročnímu období. Interaktivní displej nám dal nové možnosti, jak ozvláštnit výuku a udělat ji zase o něco zajímavější.
S pozdravem a přáním pohodových dnů

Jarmila Vožňáková, ředitelka mateřské školy

Lentilka integrační školka a rehabilitační centrum Pardubice, Prodloužená

Dobrý den,
„Interaktivní displej SchoolBoard si nemohou vynachválit jak děti navštěvující naši integrační školku, tak i my, pedagogové. SchoolBoard používáme prakticky denně. Zakoupili jsme si k němu „na zkoušku“ několik výukových programů „Barevné kamínky“, s nimiž je předškolní příprava pro děti rázem atraktivnější. Děti se s jeho pomocí zdokonalují ve zrakovém a sluchovém vnímání, logickém myšlení a komunikaci. Velmi nám vyhovuje velký, naklopitelný displej, který umožňuje nácvik grafomotoriky jak ve svislé, tak i vodorovné rovině. Investice do nákupu

Číst víc

Mateřská škola Praha, Novoborská

Dobrý den,
k práci s interaktivním displejem SchoolBoard přistupujeme jednak při řízené činnosti, kdy se předem připravujeme, co budeme s dětmi probírat za téma. Využíváme zejména interaktivní program „Barevné kamínky“. Jsme heterogenní třída, do plnění úkolů se s chutí zapojují děti všech věkových skupin. Dále například využíváme soubor kreslení – děti se u tabule střídají a vytváří kreslený příběh.

Číst víc

Základní a Mateřská škola Vír

Dobrý den,
V naší MŠ pracujeme na SchoolBoardu především s interaktivními programy “Barevné kamínky” (např. Písmáčkovy úkoly a programy k jednotlivým měsícům v roce). Programy jsou kvalitně zpracované, obsahují činnosti pro všestranný rozvoj dětí a jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP PV. Oceňujeme snadné intuitivní ovládání interaktivního displeje a možnost připojení mikrofonu, či tiskárny. Děti si mohou své obrázky a pracovní listy ihned vytisknout a odnést domů, nebo vložit do svého portfolia v MŠ. Velkou výhodou je také skutečnost, že přístroj je mobilní, a proto je možné jej poměrně snadno přesunout do jiné třídy.
S pozdravem a přáním pěkného dne

Marie Ostrá, MŠ Vír

Mateřská škola Uhelná

Interaktivní displej SchoolBoard Barevné kamínky podporuje dvacet současných dotyků, což znamená, že s ním může pracovat až dvacet dětí (žáků) současně, např. v přiloženém programu EasiNote. Tento progra

Dobrý den,
s SchoolBoardem jsme velmi spokojeni. Využíváme nejen zakoupené programy „Barevné kamínky“ (plníme tematické úkoly, jež jsou zaměřené na rozvoj široké škály dovedností dětí), ale také vyhledáváme na internetu obrázky k probíranému tématu, pouštíme písničky nebo pohádky na Youtube. Děti rády pracují s výukovými aplikacemi „Krtek“. Pouštíme nosiče DVD přes připojený přehrávač a cvičíme podle pohybově hudebních písniček. Děti ovládají programy

Číst víc

Mateřská škola Panenský Týnec

Práce na interaktivní tabuli dětem v již tak útlém věku dává jednu z možností, jak prohlubovat své znalosti v dnešním moderním světě počítačů. Pomocí SchoolBoardu si děti rozvíjejí své schopnosti v mnoha směrech. Jednou z možností je osvojení si správného úchopu psacího náčiní, díky dobře tvarovanému peru. Práce na interaktivní tabuli dokonale doplňuje rozvoj vzdělávací činnosti dětí předškolního věku.

Číst víc

Mateřská škola Louny, V Domcích

Dobrý den,
“Interaktivní displej SchoolBoard je v naší mateřské škole hojně využíván. Rádi s ním pracují paní učitelky, ale především děti, protože práce s displejem je vlastně pro každé dítě zábava. Displej využíváme ve spojení s programem Barevné kamínky, kdy děti samy plní úkoly pomocí pera, které je součástí displeje. Děti velice rády využívají i EasiNote, kdy mají volný prostor na to si namalovat, co je jen napadne a paní učitelky jsou rády, že si děti procvičí správný úchop tužky a grafomotoriku.

Číst víc

Mateřská škola Litvínov, Čapkova

Dobrý den,
Interaktivní displej SchoolBoard využíváme několikrát týdně, zejména programy Barevných kamínků, také různé webové stránky, např. You Tube k přehrávání písniček, cvičení a krátkých pohádek podle přání dětí.Velký zájem mají děti o programy, které jsou již zabudované – kreslení, puzzle, skládanky.Displej máme ve třídě největších dětí, ale využívají ho i třídy s mladšími dětmi, které jednoduché úkoly také zvládnou.

Číst víc

Mateřská škola Háj u Duchcova, Kubátova

Dobrý den,
jsme velice rádi, že jsme se po delším zvažování rozhodly pro pořízení tohoto multifunkčního zařízení, které se stalo zpestřením naší každodenní pedagogické práce s dětmi. Děti z naší malé třídy využívají SchoolBoard především k sestavování obrázků, výukové karty s pexesem se také hojně využívají a jsou oblíbené. Zařízení využívají také ke cvičení a sledování pohádek.

Číst víc

Mateřská škola Benešov, Pražského povstání

Dobrý den,
interaktivní displej SchoolBoard zpestřil proces vzdělávání našich dětí. Pro malé děti je odměnou hra s Krtečkem, ty starší už chtějí řešit složitější úkoly. Ty nám nabízejí programy Barevné kamínky, které potřebujeme ještě dokoupit. O SchoolBoard se dělí celkem 5 tříd, takže každá třída má rezervovaný jeden den v týdnu. Zatím je to pro nás dostatečně vyhovující.

Číst víc

Centrum pro děti s PAS Ostrava, Nábřeží SPB

V našem centru ABC je SchoolBoard velkým přínosem. První výhodou je jeho mobilní podstavec, v případě potřeby si ho přesuneme na místo, kde potřebujeme, nebo ho odstraníme mimo dosah dětí úplně. Pracujeme s ním v podstatě jako s velkým PC. Využíváme ho ve všech terapeutických skupinách, pro děti s autismem, sourozence a rodiče. SchoolBoard pracuje bez problémů, je rychlý, má hodně vstupů na flash, připojení externích počítačů, datových kabelů.

Číst víc

Mateřská škola Jestřábí Lhota

Dobrý den,
S SchoolBoardem jsme spokojeni včetně nainstalovaných Barevných kamínků. Výukové programy splňují naše požadavky i požadavky RVP. Velkou výhodou je, že vše, co potřebuje paní učitelka k práci se zařízením, je nainstalované, nepřipojuje notebook, reproduktory… Pro děti je velkou výhodou nastavitelná výška a žádné clonění dataprojektoru. Děti s nadšením vítají zpestření tématických celků a my jim přiměřenou formou nabízíme možnost práce s moderní technologií.

S přáním hezkého dne
Bc. Romana Balounová, ředitelka MŠ Jestřabí Lhota, okres Kolín

Mateřská škola Olomouc, Dělnická

Po předchozích dobrých zkušenostech jsme zakoupily již druhé zařízení. Hlavní přednosti SchoolBoardu: zpestření tematického bloku, větší soustředěnost dětí, možnost vstupu svých materiálů (flash disk), pro děti zefektivnění edukační práce, prověření dosažených vědomostí, využití grafomotoriky (po vytisknutí k založení do diagnostik a portfolií dětí), předinstalovaný OS Windows, výukové programy splňující požadavky všech oblastí RVP, po instalaci nezávislost na internetovém připojení.

Číst víc

Základní a mateřská škola Jiřice

Dobrý den,
s interaktivním displejem SchoolBoard jsme velice spokojeni. Předškolní děti ho používají k sestavování a doplňování obrázků, k vypravování podle obrázků, děti se učí orientaci v prostoru, barvy, počet, geometrické tvary, písmena, hlásku na začátku a na konci slova. Hrajeme pexeso, zpíváme a kreslíme podle fantazie. Mladší děti ho využívají ke kreslení, zpívání a k tančení.
Přeji hezký den,

Dana Jůzlová, vedoucí MŠ, ZŠ a MŠ Jiřice

Mateřská škola Hrušky

Dobrý den,
na interaktivní tabuli SchoolBoard pracujeme téměř každý den. Využíváme ji jak při logických hrách nainstalovaných programů na této tabuli, tak i při vyhledávání na webových stránkách k našim tématickým činnostem. Vyhledáváme na různých internetových stránkách: Youtube (písničky a tanečky), Google (obrázky – kreslené i fotografie), Wikipedie (poznatky o zvířátkách a pro nás neznámých slovech), Google Earth (planeta Země, naše vesnice z Vesmíru apod.) Patří tak již neodmyslitelně k naší práci a zpestřuje nabídku možností výuky pro děti v naší MŠ.

Poláchová Jana, ředitelka MŠ Hrušky

Mateřská škola Nová Pasířská, Jablonec nad Nisou

I. třída
Multiboard používáme s dětmi často při plnění úkolů v týdenním plánu. Děti tato činnost velice baví, zejména “Barevné kamínky”, a oceňují okamžitou zpětnou vazbu. Z pozice učitelky oceňuji propojení tiskárny s SchoolBoardem, využívám nabídky pracovních listů. Dále pak díky internetovému připojení využívám informace k výuce, např. vysvětlení českých lidových tradic a zvyků (Vánoce, Velikonoce a jiné). Multiboard využíváme také pro pouštění pohádek, výukových a naučných filmů.

Číst víc

Mateřská škola Vlachovice

Jsme trojtřídní vesnickou mateřskou školou na jihovýchodě Valašska. Již šest let využíváme ve třídě nejstarších dětí interaktivní tabuli. Za dobu jejího používání jsme zjistily její klady ale i její nedostatky při práci s dětmi. Proto při pořizování nové IT do MŠ jsme řešily především možnost jejího využití i v jiných prostorách školy a možnost skupinové práce dětí. Při výběru z dostupných nabídek nás nejvíce oslovila tabule SchoolBoard EDU 65“, která splňuje naše požadavky.

Číst víc

Mateřská škola Paskov, Místecká

SchoolBoard v Mateřské škole Paskov
V naší mateřské škole využíváme SchoolBoard od listopadu 2018 a velice rychle se stal naším pomocníkem při vzdělávání dětí. Oproti klasickým interaktivním tabulím (máme je v některých třídách v MŠ) vidíme největší výhodu v tom, že již k SchoolBoardu není zapotřebí dalšího zařízení jako je např. notebook, projektor, spousta kabelů na propojení. Funguje jako velký tablet na stojanu, takže si ho můžeme přesunout, kde je právě zapotřebí.

Číst víc

Mateřská škola Černošice, Pod Ptáčnici

Modrá třída:
Multiboard umožnil u nás v MŠ rozšířit aktivity pro děti a určitě zlepšil podmínky pro rozvoj digitální gramotnosti a informatického myšlení, které je v dnešní době nezbytné. Programy Barevné kamínky nám pomáhají rozvíjet myšlení, koncentraci a celkovou připravenost do ZŠ.

Číst víc

Kde nás najdete

SchoolBoard Technologies s.r.o.
Beranových 130
199 00 Praha 18 Letňany
(areál VZLÚ, budova č. 32)

Neváhejte nás kontaktovat

+420 273 132 327
+420 731 877 849
info@schoolboard.cz

Vzdálená podpora

X