Právě zakoupila Mateřská škola Náchod, Komenského

V Náchodě jsme interaktivní displej nepředávali poprvé. Paní ředitelka Dušánková se rozhodla objednat sestavu LIPÁČEK 65” na základě spokojenosti kolegyň z Mateřské školy Náchod, Vítkova, kde displej zpestřuje výuku od října 2018. Paní učitelky se na nové zařízení velmi těšily, neboť nás hned při příjezdu překvapily spustou konkrétních dotazů z praxe. Měli jsme radost, že jsme mohli převést i bezdrátové zrrcadlení tabletů na nový interaktivní displej. Kolega Přikryl nainstaloval do již zakoupených tabletů programy Barevné kamínky, díky čemuž budou moci paní učitelky více individualizovat výuku tak, aby děti mohly pracovat v menších skupinkách, či dokonce zcela samostatně.