Výprodej modelů 2023 pro základní školy se slevou až 30 000 Kč – viz. akční ceník.

Právě zakoupila Základní a mateřská škola Kudlovice, okr. Uherské Hradiště

Mateřská škola Kudlovice
Interaktivní displej SchoolBoard používáme s dětmi při plnění úkolů v týdenním plánu. Programy iŠkolička Barevné kamínky jsou velmi pěkně zpracované a vhodné pro všechny věkové skupiny. Pro děti je práce s nimi velkým zpestřením

V naší školce je také velmi oblíbený program pro kreslnení a tvorbu vlastních úloh, kdy si děti dle vlastní fantazie nakreslí obrázek, který si vytisknutý odnáší domů.

Současně je nám velkým pomocníkem při hledání nových informací, nacvičování písniček, tanečků, ale také při aktivitách jako je anglický jazyk a výuka hry na flétnu.

Základní škola Kudlovice
Jakmile jsme pořídili interaktivní displej do naší mateřské školy, okamžitě jsme věděli, že ho musíme mít i v základní škole.

Jeho každodenní používání nám obohacuje výuku, vede žáky k větší samostatnosti při vyhledávání různých informací a přispívá tak k získávání nových dovedností. Žáci i učitelé se s interaktivním displejem naučili velmi rychle pracovat. Dokonce ani přestávky si v naší škole bez SchoolBoardu neumíme představit. Žáci si na něm pouští písničky a videoklipy, u kterých tančí nebo nacvičují různé choreografie.
Ve školní družině mají žáci ve velké oblibě programy na malování.

Interaktivní displej využíváme také při pedagogických poradách a některých školeních.

Úplně největším přínosem byl tento interaktivní displej v době distanční výuky, kdy prostřednictvím webkamery mohla výuka probíhat téměř stejným způsobem, jako by byli žáci ve škole. Stejně tak jsme vedli i třídní schůzky a konzultační hodiny se zákonnými zástupci žáků.