Výprodej modelů 2023 pro základní školy se slevou až 30 000 Kč – viz. akční ceník.

Projektový den v Mateřské škole Třebušín

Dne 16. 7 2020 jsme se zúčastnili projektového dne v malé, leč krásné mateřské škole Pod Kalichem ve starobylé obci Třebušín. Název školy plně odpovídá jejímu umístění pod strmou stěnou vulkanického vrchu Kalich, tvořící jednu z dálky viditelných dominant Českého středohoří. Na vrcholu je zřícenina stejnojmenného hradu, který byl kdysi sídlem samotného Jana Žižky. Opravdu hezké místo pro život.

Činorodá pani ředitelka Šinfeltová se zapojila do šablon, díky kterým mohla dětem pořídit nejlepší interaktivní displej z naší nabídky, model LIPÁČEK 65” vybavený mimo jiné i barevnou nízkonákladovou tiskárnou a také motivační loutkou panáčka Lipáčka. Děti měly k dispozici také 10” tablety, se kterými si hned věděly rady.

Projektový den tradičně uspořádal METODICKÝ KABINET DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ z Vědeckotechnického parku Univerzity palackého v Olomouc. Zkušená lektorka z této univerzity s akreditací od MŠMT připravila dětem 3 bloky, jejichž společným tématem byly prázdniny a cestování po na naší vlasti.

První blok byl věnován dopravní výchově a bezpečné jízdě na kole. Děti plnily úkoly z programů Barevné kamínky, při kterých poznávaly základní dopravní značky, učili se jak přecházet po přechodu se světelným značením a věnovaly se správné výbavě kola i cyklisty. 

V druhém bloku se seznámily s panáčkem Lipáčkem, který je po turistických značkách přivedl na naše nejznámější hrady a zámky. Zde již přišla ke slovu i barevná tiskárna a každé dítě si mohlo vytisknout svůj vyplněný nebo vybarvený pracovní list z oblíbeného programu S Lipáčkem na výlet.

Ve třetím bloku jsme se věnovali přírodě a venkovu. Děti si zopakovaly, která zvířata žijí v lese a která naopak na statku. Jména vybraných zvířat si předškoláci poskládaly z písmenek. Nadšení vyvolala databáze předinstalovaných 3D modelů. Děti nejvíce zaujal model ježka, díky němuž se virtuálně seznámily s jeho anatomií i reflexy.

Všechny děti byly šikovné, a proto si zasloužily odměnu v podobě medaile a diplomu.