Nabízíme nový akreditovaný vzdělávací program s názvem “G Suite pro vzdělávání a Google Učebna”

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky základních, středních, základních uměleckých a speciálních škol a reaguje na zvýšenou poptávku ze strany škol po funkčních nástrojích, jež by usnadnily distanční formy výuky. Vzdělávací program je určen především pro školy, v nichž doposud nebyl nastaven systematický způsob online komunikace, zálohování a sdílení dat (popř. pro školy, v kterých stávající systém není efektivně využíván nebo neplní očekávané cíle). Účastník si osvojí základy on-line spolupráce mezi učiteli, ale i mezi učitelem a žáky/studenty s využitím G Suite pro vzdělávání a Google učebny. Seznámí se tak s možnostmi využití bezplatných a zároveň efektivních nástrojů pro interní a externí komunikaci, zálohování a sdílení dat a distanční výuku. Absolventi semináře získají všeobecný přehled o možnostech implementace těchto nástrojů do výuky i do organizace každodenního života školy.