Sponzorský dar pro Alzheimercentrum Zlosyň

18. října 2020 jsme v Alzheimercentru Zlosyň předali sponzorský dar, interaktivní sestavu VŠEZNÁLEK 55” se všemi programy Barevné kamínky. Zařízení bude sloužit dětem zaměstnanců v nově zřízené vzdělávací skupině nahrazující školu po dobu uzavření škol. Na výuku byly vyčleněny speciální prostory v areálu Alzheimercentra tak, aby děti nepřišly do styku se zaměstnanci centra a především […]

Nabízíme nový akreditovaný vzdělávací program s názvem “G Suite pro vzdělávání a Google Učebna”

Seminář je určen pro pedagogické pracovníky základních, středních, základních uměleckých a speciálních škol a reaguje na zvýšenou poptávku ze strany škol po funkčních nástrojích, jež by usnadnily distanční formy výuky. Vzdělávací program je určen především pro školy, v nichž doposud nebyl nastaven systematický způsob online komunikace, zálohování a sdílení dat (popř. pro školy, v kterých […]